יום א', ה’ בשבט תשע”ה
חינוך מתוך אמונה
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
מפתח הלב מתוך אמונה תכנית לימודים תלת שנתית
קרא עוד...
תוכנית עבודה שנתית של חינוך מתוך אמונה - תשע"ג
קרא עוד...
ממ"ד חברון בנות כבית חינוך ומשפחה
קרא עוד...
דף לחודש שבט עין טובה-לימוד זכות ואחריות
קרא עוד...
חוזר להורים על פתיחת שנת הלימודים
קרא עוד...
פעילות לימוד אבות ובנות בנושא: "אמונה והבל לטובה"
קרא עוד...
חוזר להורים בנושא: "אמונה והכל לטובה" לחודשים אלול-חשון
קרא עוד...
לימוד אבות ובנות
קרא עוד...
הערך לחודשים כסלו-טבת : יושר ואמת
קרא עוד...
בעקבות הערך אמת ויושר- כיתות ד'
קרא עוד...
בסוף המחצית חילקנו לכל תלמידה תפילה על עין טובה עם קבלת התעודה.
קרא עוד...
קרא עוד...
כל בית הספר נרתם להתנדבות למען הכלל- למען הקהילה
קרא עוד...
ליימוד אבות ובנות בנושא: שליחות וענוה כ"ד אלול
קרא עוד...
קרא עוד...
הצגה בנושא: אמונה והכל לטובה
קרא עוד...
תחנות ופעילות חברתית בנושא י"א מר חשוון
קרא עוד...
קרא עוד...
בית ספר ממ"ד חברון בנות בפעולה
דפי קשר להורים
דפי קשר למורים
העשייה בעקבות הערך/המידה החודשית
בעדשת המצלמה
ארכיון תשע''ב
מרחבי כיתות
למידה בשעת חירום
מקצועות קודש
מקצועות הלימוד
חיפוש באתר